dijous, 2 d’octubre de 2008

NOTA DE PREMSA

Esquerra Unida demanarà a les Corts un pronunciament de la Conselleria sobre l’hotel de la Font Roja

Segons el diputat d’EUPV, Lluís Torró, el projecte pot entrar en contradicció amb la normativa del parc. A més indica que la Diputació no deuria destinar recursos per finançar projectes de gestió privada

El diputat autonòmic Lluís Torró ha presentat unes preguntes parlamentàries al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre els anuncis de construcció d’un hotel al Parc Natural de la Font Roja. Torrò indica que “les normatives de protecció del parc, PRUG i PORN, poden entrar en contradicció amb la construcció d’aquest hotel: aquests documents normatius adverteixen de l’ús intensiu del cor del paratge i els greus problemes de saturació de l’aparcament, indicant, a més, que la millor ubicació per als serveis d’hostaleria i allotjament és l’àrea d’esmortiment d’impactes”.

L’anunci del President de la Diputació d’Alacant d’assumir la construcció d’aquest hotel obri un nou escenari que pot contradir les funcions de dues administracions públiques. El diputat d’esquerres considera que “els interessos de la Diputació amb la construcció d’aquest recurs hostaler poden entrar en col·lisió clara amb els objectius d’una administració pública, la Conselleria de Territori i Habitatge, que ha de vetllar pel manteniment dels nostres parcs naturals”.

Esquerra Unida també valora la inversió de la Diputació com poc prioritària. El seu diputat comenta que “les diputacions estan per ajudar en el finançament de necessitats de les poblacions, són part del municipalisme i per tant, deuen prioritzar les necessitats reals de la ciutadania. Davant l’evident manca de finançament municipal, no s’entén com la Diputació d’Alacant considere prioritari invertir en un hotel que estarà en un paratge natural protegit. A més, és significatiu i rebutjable que la rendibilitat econòmica de la inversió pública l’obtindrà finalment una empresa privada mitjançant una concessió”.

Torró manifesta que “les administracions públiques han de ser un referent en el respecte i compliment de les normes de conservació mediambiental que elles aproven i que per tant, obliguen i condicionen”.

PREGUNTA:

Pregunta amb sol·licitud de resposta oral en el ple formulada pel diputat Lluís Torró i Gil del grup parlamentari “Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís”, previ coneixement del seu grup parlamentari i d’acord amb l'article 155 al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre els anuncis de construcció d’un Hotel al Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, al terme municipal d’Alcoi.

L’àrea del Santuari de la Font Roja és la zona de tot el Parc Natural que, segons el PRUG (art. 59.4), es troba sotmesa a un ús més intensiu i que el seu aparcament pateix greus problemes de saturació (art. 44.4). Així mateix, segons el PORN (art. 50) la millor ubicació per als serveis d’hostaleria i allotjament és l’àrea d’esmortiment d’impactes.

Ateses aquestes (i altres) directrius dels documents d’ordenació del Parc Natural aprovats per la pròpia Conselleria, quina valoració fa el Conseller de la proposta de les intencions anunciades per l’Ajuntament d’Alcoi i la Diputació d’Alacant de construir un hotel a la dita àrea.

Les Corts, 26 de setembre de 2008

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada