divendres, 13 de març de 2009

NOTA DE PREMSA

Lluís Torró plantejarà una proposició no de llei a les Corts Valencianes davant la deixadesa dels propietaris i de les administracions en la conservació del Castell de Barxell

La Consellera de Cultura i Esport, Trini Miró, ha contestat per escrit unes preguntes del diputat d’esquerres, Lluís Torró, al voltant del castell de Barxell. Torró resumeix la contestació: “la Conselleria manifesta que té com un dels seus principals objectius i atribucions la preservació del patrimoni cultural valencià, tant a través d’actuacions directes com aprovant els projectes de propietaris privats d’immobles protegits”

També s’indica en el document que el 15 de març de 2007, els propietaris del castell van instar a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià un tràmit d’autorització patrimonial per al projecte de rehabilitació redactat per l’arquitecte Antonio Aracil Payà. Una vegada avaluat positivament per la Unitat d’Inspecció dels Serveis Territorials de Cultura d’Alacant, es va autoritzar per una resolució de 7 de maig de 2007 en considerar-se compatible amb els valors de la protecció del bé monumental.

El diputat d’Esquerra Unida considera que “passats quasi dos anys no s’ha fet rés en l’esmentat castell. És evident l’estat de deixadesa de les administracions públiques, Ajuntament i Generalitat, davant un patrimoni de tots i totes. La Consellera també m’ha indicat que s’ha instat a la propietat a que es procedisca l’execució del projecte de restauració. Ara bé, hi ha motius suficients per a que les administracions intervinguen de forma subsidiària”.

En aquesta línia de treball diverses han sigut les iniciatives de la nostra formació política. Una proposta al plenari municipal per a signar un conveni d’ús amb els propietaris i poder acollir-se a l’1 % cultural del Ministeri de Foment, o incloure la intervenció en els nomenats plans d’ocupació Zapatero i ara recentment, Camps. Lluís Torró valora la situació actual: “Davant un projecte presentat en 2007 i cap intervenció al respecte, i davant no acceptar cap de les nostres iniciatives en l’Ajuntament d’Alcoi, vaig a presentar una proposició no de llei a les Corts. No podem perdre el temps!”.

“No entenem com altres castells de la comarca han sigut rehabilitats amb fons públics i en canvi el castell de Barxell està en una situació de degradació important” afirma Torró.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada