dijous, 14 de maig de 2009

INTERVENCIÓ PARLAMENTÀRIA

Posicionament d'EUPV a les Corts Valencianes sobre el soterrament de l'AVE a Alacant
(Diari de Sessions, 13.05.2009)

Moltes gràcies, senyora presidenta.

El primer que he de dir és que sorprén la facilitat amb què el Partit Popular utilitza qualsevol qüestió per fer oposició al govern de Madrid i al Partit Socialista. Moltes vegades, en compte de governar, vostés el que fan és practicar un victimisme enfront de Madrid que es podria qualificar com quasi fer oposició a l'oposició.

Ací, en esta cambra, pareix que només hi haja dos temes que importen al Partit Popular: o parlem de l'aigua o parlem de l'AVE. En el tema de l'aigua encara hi ha matisos, hi ha diferències importants entre les polítiques que vostés defenen i les que es practiquen des del govern de Madrid, encara que lamentablement hem de dir que últimament pareix que tendisquen a esvair-se eixes diferències. Però, en el tema de l'AVE la realitat és una miqueta més sorprenent perquè hi ha un acord claríssim i una continuïtat claríssima entre les polítiques que defensa el Partit Popular i les polítiques que està practicant el govern. Entre el PIE i el PEIT, que, a més, tenen quasi els mateixos noms, estan animades pels mateixos criteris i hi ha un acord general.

Tanmateix, vostés segueixen utilitzant aquesta qüestió per tractar de buscar un enfrontament que no sé quin benefici va a dur als ciutadans valencians. I ara, damunt porten ací el tema d'Alacant. És veure per a creure, perquè cal plantejar-se com es pot dur ací un tema per a fer oposició al govern de Madrid i practicar el victimisme, quan encara no fa tres mesos que han consensuat una solució. U podria pensar que és que estem davant les eleccions europees, però, quan mira la trajectòria de la cambra, com veu que sempre és el mateix, se suposa que és que no saben fer altra cosa. En compte de governar -insistisc- es dediquen a fer oposició de l'oposició.

Miren, nosaltres no estem d'acord amb l'AVE -com supose que ja sabran-. No té un paper integrador del territori com el Partit Popular i el Partit Socialista defenen, causa un grau impacte ambiental, és enormement car i poc operatiu, desvertebra la xarxa de transport ferroviari convencional, i, a més, el que és encara molt més important, detrau inversions que haurien d'anar a eixa xarxa.

Mentre vostés estan ací reclamant una cosa que està fent-se, podrien estar fent el mateix en temes com les rodalies d'Alacant a Múrcia, que segueix sense desdoblar i sense electrificar; no hi ha serveis de rodalies entre Alacant i Villena, a més és una línia que encara està pendent del seu desdoblament, i, probablement, no es faça mai, tenint en compte que tots els diners van a per a l'AVE; la línia Alcoi-Xàtiva segueix deteriorant-se; l'enllaç entre Dénia i Gandia continua posposant-se sine die... I no és un problema de manca de voluntat, que és el que vostés tracten de vendre. No és un problema de manca de voluntat, és un problema d'opcions polítiques. Si s'aposta per una cosa, i es posen totes els diners en ella, l'altra queda marginada a un segon pla i ja vorem si algun dia es fa.

Bé, la solució provisional, d'habilitar una estació provisional, insistesc, va ser consensuada per la societat AVANT, en una reunió que, com vosté ha dit i està publicat als mitjans és el 26 de febrer. Des d'Esquerra Unida estem en contra d'aquesta solució consensuada, perquè implica, d'entrada, mantindre el projecte de soterrament de les vies, un projecte que impedeix que Alacant compte a curt termini amb una estació intermodal. I no és que no hi haja projecte per a l'estació intermodal, és que la solució dificulta l'estació intermodal a curt termini. Entre altres coses, perquè, i en això sí que estem d'acord, és que no es pot supeditar aquest tipus d'inversions a les plusvàlues urbanístiques, però es fan necessàries precisament perquè el soterrament i la nova estació és extremadament costosa i cara.

No serveix perquè s'habilite un gran parc central i, a més, suposa destrucció d'elements patrimonials extremadament importants per a la ciutat d'Alacant com és la mateixa estació, com són les sitges de l'antiga farinera, però, sobretot, com és eixe emblema que és el pont Roig, que ha de ser destruït per a poder donar-li pas a eixa solució d'entrada de l'AVE.

Per tant, no hi estem d'acord i no estem sols, la Plataforma Comarcal per la Mobilitat Sostenible està en contra d'això, i són més de trenta associacions les que ho plantegen. I, per últim, el tema del Tram, el tema del Tram, que vostés hi insisteixen. El que està dificultant la implantació del Tram precisament és la solució que s'adopta. Si no s'adoptara eixa solució de mantindre el soterrament i es construïra una estació intermodal en la via parc, precisament es podria fer una estació, es podria posar el Tram i des de l'actual estació remodelada podríem llançar la gent cap a eixa via parc. La solució és molt senzilla i està plantejada. És menys costosa, més rendible i millor per a la ciutat d'Alacant, però vostés no volen fer-la, perquè els seus interessos van per una altra via.

1 comentari:

  1. Más claro agua. Es imprescincible no cejar en la lucha por ese Gran Parque Central que pedimos que se construya en los terrenos liberados después de realizar el Retranqueo de la Estación Intermodal.
    Se trata de la última que tenemos en la Ciudad de poder tener un Gran Parque Central para divertimiento de Toda la Ciudad

    ResponElimina