dimecres, 29 de juliol de 2009

Esquerra Unida manifesta la seua preocupació per l’afecció al patrimoni cultural dels parcs eòlics projectats a la zona 14

NOTA DE PREMSA

Segons el diputat d’EUPV, Lluís Torró, la Conselleria de Cultura no es compromet plenament en la defensa de les manifestacions de l’art rupestre prehistòric declarat BIC i Patrimoni de la Humanitat, com es demostra a unes respostes parlamentàries datades al mes de març

El diputat autonòmic Lluís Torró va presentar unes preguntes parlamentàries a la Consellera de Cultura sobre la més que probable afecció dels parcs eòlics de les serres d’Almudaina i Alfaro sobre el patrimoni cultural. Aquests parcs (3 en concret) preveuen situar 50 aerogeneradors que requereixen d’una cimentació de 450 m3, a més de línies aèries d’evacuació elèctrica, 45 km de pistes o carreteres i la construcció de subestacions. La zona del municipi de Castell de Castells que es troba en tràmit de ser declarada com a Parc Cultural (Pla de Petracos) pot veure’s directament o indirectament afectada. Aquesta zona conté quatre abrics al Racó de Gorgorí situats a uns 600 m de distància d’un dels parcs eòlics projectats. Les parets d’aquests abrics conserven manifestacions d’art rupestre prehistòric declarat Bé d’Interès Cultural i que, a més, participen de la declaració de Patrimoni de la Humanitat concedida per la UNESCO en desembre de 1998.

Per a Torró “la resposta de la Consellera Miró no pot ser més imprecisa. Defuig el compromís indicant que l’avaluació d’impacte ambiental es troba en procés, però al mateix temps indica que els serveis tècnics de la Conselleria consideren que el projecte no representarà cap afecció al patrimoni palentològic”. Per al diputat d’esquerres sembla evident que tota la verborrea que conté la resposta sobre les accions que patrocina la Conselleria respecte l’art rupestre (un tema que es troba fora del marc de la pregunta) és una bona mostra de la mala consciència i un senyal molt dolent respecte a la tolerància que, sense cap dubte, mostrarà la Conselleria en aquest tema.

De fet, com assenyala Torró, la Conselleria de Cultura tampoc no es compromet de cap manera a culminar la tramitació de la Llei de Parcs Culturals en un termini raonable. Aquesta llei suposaria la declaració del Pla de Petracos com a Parc Cultural i, per tant, incrementaria notablement tant la protecció dels abrics pròpiament dits com del seu entorn immediat. “Tot i que el retràs en l’aprovació de la llei ha de tindre més a veure amb la precarietat pressupostària de la Generalitat que amb cap altra cosa, el cert és que la no declaració del Parc implica que l’entorn d’aquest patrimoni tan valuós es trobe en aquests moments seriosament amenaçat per aquest absurd i irracional Pla Eòlic”, sentencia el diputat alcoià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada