dimecres, 29 de juliol de 2009

Lluís Torró (EU): “Si el Ministeri permet el consum urbà en el transvasament al Vinalopó pot incomplir la Directiva Europea de l’Aigua”

NOTA DE PREMSA

El diputat autonòmic d’EUPV acusa al Govern Central de tirar-se enrere de les condicions inicials en les què s’havia aprovat el transvasament Xúquer-Vinalopó, “perquè aquest no contemplava el consum urbà. El canvi de l’origen del transvasament des de Cortes de Pallàs fins l’Assut de la Marquesa, implicava que l’aigua no es destinara a consum urbà. Amb aquestes condicions es reben els fons europeus i d’altra manera s’incompliria la Directiva Europea de l’Aigua, perquè implicaria un augment de la quantitat d’aigua transvasada, atemptant contra el cabdal ecològic del riu”


Esquerra Unida s’ha mostrat a favor d’aquest transvasament “perquè consideràvem que l’eixida des de l’Assut de la Marquesa era un mal menor i es defensaven els usos agrícoles dels excedents del Xúquer al Vinalopó, amb l’objectiu que es puguera substituir el reg de pous per aquesta aigua i així s’evitaria que els aqüífers del Vinalopó estigueren sobreexplotats”, afirma Torró.

El diputat d’EUPV explica que ara el Ministeri parla de 80Hm3 d’excedents “i aquestos no existeixen. Si es transvasa aigua acceptant l’ús urbà, encara que es diga que aquest és secundari, serà al final prioritari a conseqüència de la massificació urbanística. Els regants del Vinalopó defensen els interessos urbanístics utilitzant el nom dels llauradors. Està desvirtuant-se el que significava el transvasament des d’un principi”.

Torró, a més, recorda que si es destina l’aigua del Xúquer al consum urbà “es necessitarà un major tractament d’aquesta aigua, a través de potabilitzadores, i inevitablement això suposarà una major inversió que se sumarà a la de les dessaladores, com per exemple la de Mutxamel”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada