divendres, 6 de novembre de 2009

Esquerra Unida insta a Camps a no precipitar-se en la fusió de les caixes i a reforçar el seu caràcter públic

NOTA DE PREMSA

El diputat autonòmic d’EUPV, Lluís Torró, ha valorat la convocatòria del president de la Generalitat a les tres caixes d’estalvis –la CAM, Bancaixa i Caixa Ontinyent- per a iniciar la seua fusió, esgrimint la necessitat que es respecte i reforce “de manera ferma el caràcter d’entitats públiques. En temps de crisi, com els que estem vivint, és necessari una estabilitat en el sistema financer i per aconseguir-la, hauria d’assegurar-se una banca pública”

Des d’Esquerra Unida consideren que les bases d’aquest sector financer públic han de ser les caixes d’estalvi. “D’una banda, les caixes han de tendir a territorialitzar-se preferiblement dins de l’àmbit autonòmic i han d’estar sotmeses a un control públic i democràtic adequat, posant el sistema financer al servei dels ciutadans i les empreses”, explica.

La formació d’esquerres considera que la fusió entre CAM i Bancaixa presenta una sèrie de problemes que caldria abordar prèviament abans de plantejar-se-la. Segons Torró existeixen tres problemes que desaconsellen per ara una fusió. En primer lloc, hauria de mantindre’s el 100% de l’ocupació: “no és possible cap tipus de fusió sense comptar amb els treballadors i treballadores i amb els sindicats, i s’han de tenir en compte que les xarxes de sucursals tendeixen en molts llocs a superposar-se”.

D’altra banda, EUPV assenyala que s’ha de mantenir l’equilibri territorial dins del propi país: “una fusió entre Bancaixa i la CAM podria suposar una pèrdua de pes financer de les comarques del sud en favor de València, i amb aquestes qüestions cal ser molt prudent”. En última instància, per a EUPV caldria resoldre prèviament els problemes de les dues entitats, amb un quota de negoci massa decantada cap al sector de la construcció. Segons Torró, “sembla imprescindible canviar l’orientació del crèdit cap a altres activitats i sectors, com els microcrèdits, la banca social o les inversions en I+D+i”.

El diputat d’EUPV subratlla que la inevitable i imminent reestructuració del sistema de caixes d’estalvi s’ha de produir dins l’àmbit autonòmic, però accentuant el caràcter públic de les entitats i respectant les limitacions esmentades.

1 comentari: