dimecres, 23 de novembre de 2011

Esquerra Unida reprovarà demà el nou Decret d’urbanisme

Fabra i companyia no descansen. Demà a les Corts convalidaran un Decret que té un títol rimbombant: "Decret-llei 2/2011, de 4 de novembre, de mesures urgents d’impuls a la implantació d’actuacions territorials estratègiques". En realitat, sota la justificació que cal "aprovar, amb caràcter urgent, una sèrie de mesures d'impuls als processos de planificació i gestió urbanística i territorial amb els quals contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, facilitant els instruments adequats per a desenvolupar procediments àgils i simplificats i eliminant càrregues burocràtiques per a les iniciatives empresarials" [sic], el que s'amaga és una sèrie de canvis legislatius tremendament negatius. Per començar tracten de crear "forats" legals, excepcions. En aquest cas amb una nova figura, la de "Actuacions territorials estratègiques" que, en permetre que puguen partir de la iniciativa privada, suposa posar una estora roja (o blava, potser) per a que les grans empreses puguen seguir malbaratant el territori a costa del conjunt de la societat. Però, a més, canvien la legislació urbanística per a facilitar la gestió dels Programes d'Actuació Integrats (PAI) que es troben en suspens per la crisi i els que podrien posar-se en marxa. La clau: rebaixar les garanties per a que, en cas de fallida, l'administració pública s'assegure el compliment de compromisos. Com? Rebaixant els diposits i permetent que es puguen fer efectius en sòl (com una mena d'hipoteca). És a dir, posar els recursos públics al servei dels beneficis privats. Hi ha més, com canvis en la destinació dels ingressos que haurien d'anar al Patrimoni Municipal de Sòl i altres. Tot això amb una injustificada urgència per a que el debat parlamentari (i social) siga mínim o inexistent. La democràcia al servei dels mercats i no de la ciutadania. Eixos són els plantejaments i les formes dels qui acaben de guanyar les eleccions generals. Mare tape'm!

NOTA DE PREMSA

El portaveu adjunt del grup parlamentari d’Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts Valencianes, Lluís Torró, reprovarà demà el decret 2/2011. Per al diputat d’EUPV, “aquest decret està fet a la mida de l’especulació urbanística”, malgrat que “diversos PAI’s de milions de metres quadrats romanen aturats, com el Pla Rabassa a Alacant o el Nou Mil·lenni de Catarroja”. A més, ha assenyalat Torró, “aquest decret va més enllà i fa modificacions legislatives profundes molt importants i que beneficiaran a l’urbanisme salvatge”.

Segons ha explicat Torró, el decret “crea la nova figura de les actuacions territorials estratègiques per a accelerar les actuacions urbanístiques, incloses aquelles dels agents privats”. A més, ha indicat el diputat d’EUPV, “agilitza la tramitació urbanística dels PAI’s per a llevar garanties de la intervenció del sector públic en compte de fer el procés més ràpid i transparent”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada