dimecres, 29 de febrer de 2012

Bonig ha de donar explicacions sobre la privatització del sòl forestal per extraure fusta i per aprofitament cinegètic

La concepció productivista del bosc es troba molt arrelada a determinats sectors científics, docents i professionals, particularment entre els enginyers forestals. Aquestes idees tenen les seues arrels a la revolució liberal i els processos consegüents de desamortització i privatització de la terra (i de les zones forestals, fins aleshores d'aprofitament comú). A l'administració també impera aquesta visió i, a determinades conjuntures, domina de forma aclaparadora. Ens trobem en un punt en el que a la Conselleria de Medi Ambient han decidit que la forest no és un element a preservar (o, almentys, no exclusivament). Hi ha altres valors (econòmics) que no tenen perquè desaprofitar-se. A jutjar per mesures com les que denunciem a la nota de premsa, corren uns temps molt dolents per als boscos valencians. I tot per quatre xavos! Qui seran els beneficiaris?
NOTA DE PREMSA

El diputat autonòmic d’Esquerra Unida Lluís Torró, ha instat a la consellera d’Infraestructures a explicar els motius que hi ha darrere d’aquesta decisió “que no entenem de cap de les maneres. D’una banda, entre altres aspectes, els boscos valencians no són suficientment madurs com per a generar un gran aprofitament de fusta, i d’altre costat, el País Valencià tampoc genera tanta caça per a concedir tants vedats. Per tant ens preocupa aquesta ànsia que té el Consell de privatitzar el sòl”.

Torró demana a la consellera Bonig que explique “per què el Consell està disposat a hipotecar la superfície forestal boscosa del País Valencià durant 20 anys. Ens preocupa no sols que no es prime el procés de maduració dels boscos, sinó que les extraccions no complisquen uns protocols necessaris, i el més absurd de tot, que s’estiga marcant aquesta extracció a preus de 2012 i l’aprofitament per a 20 anys. L’ús privatitzador del sòl no està justificat ni pels resultats econòmics que van a obtenir-se. No té cap sentit si no és l’atorgament de beneficis a les empreses interessades”.

D’altra banda, Esquerra Unida tampoc entén la concessió dels vedats de caça. “La pràctica cinegètica no està molt estesa al País Valencià, llevat d’algunes zones, per tant no entenem tantes adjudicacions”, argumenta Torró.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada