dimecres, 14 de març de 2012

Urbanitzar La Canal posa en perill l’aigua d’Alcoi

Per als que em seguiu però no sou d'Alcoi em sembla que cal posar-vos en antecedents. Des de fa prop de 15 anys que anem pegant-li voltes a ubicar un macropolígon industrial damunt d'un aqüífer que proveïx la major part de l'aigua de la ciutat. El PP ha governat durant 11 anys amb aquest projecte com a emblema sense haver aconseguit tirar avant un PGOU que ja havia caducat el 1999 i sense haver aconseguit iniciar res a La Canal per l'allau d'informes contraris. I si el PP n'havia fet emblema de la seua gestió (nul·la en aquest tema com es pot veure pel resultat), l'oposició n'havia fet un altre tant. Fins i tot hi havia una plataforma molt activa contra aquest projecte. Un dels punts essencials de l'acord de govern entre PSOE, Bloc i EU era precisament plantejar les alternatives de sòl industrial fora de La Canal. Unes alternatives que existeixen des de l'any 2000. Ara una empresa d'olives farcides de projecció internacional ha presentat una proposta per urbanitzar un terreny de la seua propietat a aquesta zona problemàtica. La seua actual ubicació és, realment, inapropiada: dins d'una zona residencial i amb nul·les possibilitats d'eixamplament. Per a EU la cosa està molt clara. L'Ajuntament ha de tractar d'atendre les necessitats de l'empresa (com les de qualsevol altre ciutadà) sempre dins d'un marc molt concret: que la planificació urbanística és una facultat municipal i ha d'atendre els interessos col·lectius, que les alternatives han de ser viables (i no han de posar en risc recursos com l'agua potable, evidentment) i que s'ha de garantir la continuïtat de l'activitat econòmica i els llocs de treball. Amb el que l'empresa ha posat damunt la taula (a banda de l'escassa rigorositat de l'estudi) no s'acompleixen cap d'aquests tres requisits. La conclusió és molt clara: el govern municipal hauria de seure amb l'empresa i cercar alternatives d'emplaçament tècnicament i ambientalment viables. EUPV no recolzarà cap decisió que supose posar en risc l'aigua d'Alcoi situant indústria en La Canal.

NOTA DE PREMSA

Esquerra Unida assegura que hi ha alternatives per reubicar La Española

Esquerra Unida-L’Entesa d’Alcoi ha volgut valorar l’anunci recentment fet pels responsables del grup empresarial La Española de les seues intencions de realitzar una important inversió a la nostra ciutat, així com la voluntat expressa de la companyia per romandre a Alcoi. En paraules del diputat d’Esquerra Unida, Lluís Torró, “hem de felicitar-nos per aquesta decisió, i mostrar comprensió davant la lògica necessitat de traslladar el seu centre de producció d’olives fora del casc urbà, ja que la seua ubicació actual compromet el seu desenvolupament en tant que impedeix el creixement de les instal·lacions, i per tant de la pròpia companyia”.

No obstant això, Esquerra Unida-L’Entesa no vol ocultar la seua preocupació davant la idea inicial d’instal·lar un gran complex industrial a la zona de la Canal, ja que aquesta decisió podria comprometre la seguretat del principal aqüífer d’aigua potable que abasteix la ciutat. Segons Torró, “l’ordenació urbana que plantegem descarta aquesta ubicació per a activitats industrials, entre altres motius pel perill que representaria per l’aqüífer del Molinar, per la qual cosa hem rebut la ubicació proposada amb preocupació. La preservació d’aquest recurs tan important per a la ciutat ha de ser l’objectiu principal de l’urbanisme a la zona, i un complex industrial comprometria aquesta salvaguarda, a banda que suposaria un precedent important de cara a obrir la porta a futures instal·lacions industrials a la zona. Per això entenem que tots els esforços en aquests moments s’han de centrar en l’estudi de les possibles alternatives per a la seua ubicació dins el nostre terme municipal, en una zona segura i idònia per a un projecte com el que planteja La Española. Des d’Esquerra Unida hem de ser coherents en el que hem defensat, i estem convençuts que la major part de la ciutadania, com també l’empresa, entén el risc que suposa un establiment industrial a pocs metres de l’aigua que beuen els alcoians i les alcoianes”.

El diputat alcoià assegura que al terme municipal d’Alcoi hi ha suficient terreny susceptible de convertir-se en sòl industrial per a facilitar la materialització de les intencions del grup La Española sense posar en risc l’aigua. “L’Alternativa Sud de Gea21 o el projecte Alcoi Innova proposaven alternatives viables que han estat incloses als estudis previs del PGOU”, afirma. Finalment, Torró ha indicat que traslladarà preguntes a la Conselleria de Medi Ambient per conèixer la seua postura davant la proposta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada