dijous, 27 de març de 2014

El Consell ha de donar explicacions “immediates” sobre la segona presa en el transvasament Xúquer-Vinalopó

I tornem sobre el tema. Hui ens hem astorat en saber que junt al Pla de Demarcació s'ha signat un document (avalat per la Generalitat Valenciana i la Junta de Castilla-La Mancha) pel quual el Govern es compromet a executar l'obra d'una segona presa per al transvasament Xúquer-Vinalopó a Cortes de Pallás (la notícia s'ha publicat hui a Información). Aquesta era la presa inicial que va ser finalment rebutjada. Us recorde una miqueta la història. La intenció original del transvasament era servir aigua per al consum urbà, amb l'excusa (eterna excusa) dels interessos dels llauradors. Amb intel·ligència, habilitat i una grandíssima capacitat de convenciment, el malaguanyat Antonio Estevan, va plantejar una alternativa irrefutable que finalment es va adoptar. Si es tractava de resoldre els problemes que generava l'abús d'extracció d'aigua dels aqüífers del Vinalopó per al reg i si el transvasament es justificava en que el Xúquer tenia excedents, calia plantejar el transvasament respectant aquestes premisses. La presa es faria al final del riu, a l'Assut de La Marquesa, amb els sobrants (que no 'excedents') del reg de La Ribera i es destinaria al reg al Vinalopó, per evitar que se seguiren extraient aigües. Es tancava així la possibilitat de l'ús de l'aigua per a l'especulació urbanística, ja que la qualitat de l'aigua a La Marquesa encara permetria el seu ús agrari però no l'urbà. I tothom content, especialment els llauradors, tant els de La Ribera (que podien exercir la seua solidaritat sense veure's perjudicats) com els del Vinalopó que veien satisfetes les seues demandes. Però, ai las!, el problema és que els problemes de l'agricultura sols eren una excusa per als objectius menys confessables. Ara el PP, a última hora i per la porta falsa, torna a les intencions originals sense cap argument sòlid que ho recolze. De veres, que el PP seguisca governant s'ha convertit en una autèntica catàstrofe i traure-los al carrer és urgent abans que acaben amb tot.

NOTA DE PREMSA

Lluís Torró (EU): “El PP està immers en la improvisació i en seguir generant malestar en la Ribera”

El portaveu adjunt d’EUPV en Les Corts, Lluís Torró, ha demanat explicacions al Consell sobre el document complementari en el Pla de Demarcació de Xúquer, en el que apareix el compromís de construir una segona presa en Cortes de Pallàs, en el transvasament Xúquer Vinalopó. “A hores d’ara el conseller Císcar continua sense donar detalls d’un pla que és una autèntica barbaritat i que ja està provocant serioses preocupacions i malestars entre els regants de la comarca de la Ribera, els quals estan sentint-se enganyats. No entenem quina és la posició d’aquest govern, qui només fa que improvisar, i ho vegem amb actuacions com la de contemplar aquesta segona presa”. Torró afegeix: “el Consell està provocant clarament un enfrontament entre comarques en aquesta qüestió”.

El diputat d’EUPV ja denuncià fa uns dies que el pla “és inassumible. No sols deixa en l’aire les mesures per evitar la sobreexplotació del riu, sinó que agreuja aquesta encara més. Deixa la porta oberta a que el transvasament del Xúquer atenga demandes urbanes, la qual cosa les faria prioritàries, i vegem com ja contempla la presa del transvasament aigües amunt de Tous”, explica.

Esquerra Unida mostra la seua preocupació pel malestar dels regants de la comarca de la Ribera. “Els llauradors, als qui se'ls han concedit unes compensacions insuficients, són els principals perjudicats per una política que substitueix la racionalitat en l’ús de l'aigua per la racionalitat dels beneficis econòmics d'uns pocs: especuladors i grans constructors d'obra pública”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada